Szereg napięciowy półogniw

W równaniu Nernsta pojawił się symbol E0OX|RED, opisany jako potencjał standardowy ogniwa. Potencjał standardowy półogniwa jest to potencjał ogniwa pracującego w warunkach standardowych w roztworze 1-molowym (w stosunku do SPW).

Wartości potencjałów standardowych są umieszczane w szeregi elektrochemicznym (szeregu napięciowym, potencjałów standardowych). Uporządkowuje on półogniwa od tego o najmniejszym potencjale do tego o najwyższym potencjale.

Szereg napięciowy wykorzystywany jest także do wyznaczania kierunku reakcji redoks (reguła zegara).