Powrót Rozwiązania zadań ze zbioru K. Pazdry

Rozdział 8


8.23

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji w 150g wody.

Dane:
ms = 35g
mr = 150g

Rozwiązanie:

To zadanie jest bardzo proste, musimy tylko podstawić dane do wzoru:

cp=(ms/mr+ms)·100%
cp=(35g/(150g+35g))·100%
cp=0,189·100%
cp=18,9%

Odpowiedź: Stężenie procentowe tej substancji wynosi 18,9%.

Do góry


8.24

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji w 150 cm3 alkoholu etylowego. Gęstość alkoholu etylowego wynosi 0,78g/cm3.

Dane:
ms=35g
Valk=150cm3
dalk=0,78g/cm3

Rozwiązanie:

Mamy tym razem daną objętość i gęstość alkoholu etylowego, więc aby wykorzystać nasz wzór na stężenie procentowe musimy jeszcze wyliczyć masę alkoholu (malk) z wzoru na objętość:

malk=dalk·Valk
malk=0,78g/cm3·150cm3
malk=117g

Kiedy mamy już wszystkie dane, podstawiamy je do wzoru:

cp=(35g/(117g+35g))·100%
cp=(35/152)·100%
cp=0,23·100%
cp=23%

Odpowiedź: Stężenie procentowe substancji rozpuszczonej w alkoholu etylowym wynosi 23%.

Do góry


8.25

Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji w 10cm3 wody.

Dane:
ms=1g
VH2O=10cm3
dH2O=1g/cm3

Rozwiązanie:

W tym zadaniu aby obliczyć stężenie procentowe brakuje nam masy rozpuszczalnika - wody (mH2O). Obliczamy ją ze wzoru na objętość:

mH2O=VH2O·dH2O
mH2O=10cm3·1g/cm3
mH2O=10g

Teraz pozostaje nam tylko podstawić dane do wzoru:

cp=(1g/(10g+1g))·100%
cp=0,091·100%
cp=9,1%

Odpowiedź: Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 9,1%.

Do góry


8.26

Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji w 10 cm3 benzyny, której gęstość wynosi 0,7g/cm3.

Dane:
ms=1g
Vb=10cm3
db=0,7g/cm3

Rozwiązanie:

W tym zadaniu aby obliczyć stężenie procentowe brakuje nam masy rozpuszczalnika - benzyny (Mb). Obliczamy ją ze wzoru na objętość:

mb=10cm3·0,7g/cm3
mb=7g

I znów podstawiamy dane do wzoru:

cp=(1g/(7g+1g))·100%
cp=0,125·100%
cp=12,5%

Odpowiedź: Po rozpuszczeniu substancji w benzynie stężenie procentowe wynosi 12,5%.

Do góry


8.27

Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm3 wody.

Dane:
ms=3kg=3000g
VH2O=25dm3=25000cm3
dH2O=1g/cm3

Rozwiązanie:

W tym zadaniu aby obliczyć stężenie procentowe brakuje nam masy rozpuszczalnika - wody (mH2O). Obliczamy ją ze wzoru na objętość:

mH2O=25000cm3·1g/cm3
mH2O=25000g

Teraz podstawiamy dane do wzoru:

cp=(3000cm3/(25000cm3+3000cm3))·100%
cp=0,107·100%
cp=10,7%

Odpowiedź: Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 10,7%.

Do góry


8.28

Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm3 acetonu. Gęstość acetonu wynosi 0,79g/cm3.

Dane:
ms=1kg=1000g
Va=10dm3=10000cm3
da=0,79g/cm3

Rozwiązanie:

Aby obliczyć stężenie procentowe, brakuje nam masy acetonu (ma), obliczanego ze wzoru na objętość:

ma=10000cm3·0,79g/cm3
ma=7900g

Mamy już wszystkie dane, więc podstawimy do wzoru:

cp=(1000g/(7900g+1000g))·100%
cp=0,112·100%
cp=11,2%

Odpowiedź: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 11,2%.

Do góry


8.29

Ile gramów chlorku sodu (NaCl) otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%?

Dane:
mr=30g
cp=6%

Rozwiązanie:

Mamy obliczyć masę substancji, więc nasz wzór na cp musimy przekształcić i podstawić dane:

cp=(mNaCl/mr)·100%
mNaCl=(cp/100%)·mr
mNaCl=(6%/100%)·30g
mNaCl=0.06·30g
mNaCl=1,8g

Odpowiedź: Po odparowaniu do sucha otrzymamy 1,8g chlorku sodu.

Do góry


8.30

Ile soli znajduje się w 0,5kg roztworu 2%?

Dane:
mr=0,5kg=500g
cp=2%

Rozwiązanie:

Mamy obliczyć masę substancji, więc nasz wzór na cp musimy przekształcić i podstawić dane:

cp=(ms/mr)·100%
ms=(Cp/100%)·mr
ms=(2%/100%)·500g
ms=0,02·500g
ms=10g

Odpowiedź: W tym roztworze znajduje się 10g soli.

Do góry


8.31*

Ile gramów KOH otrzymamy po odparowaniu do sucha 100cm3 roztworu 17,1% o gęstości 1,16g/cm3?

Dane:
cp=17,1%
Vr=100cm3
dr=1,16g/cm3

Rozwiązanie:

Do obliczenia masy substancji brakuje nam masy roztworu (mr), którą wyliczamy z przekształconego wzoru na objętość:

Vr=mr/dr
mr=Vr·dr
mr=100cm3·1,16g/cm3
mr=116g

Dane podstawiamy do przekształconego wzoru, aby obliczyć masę substancji:

cp=(mKOH/mr)·100%
mKOH=(cp/100%)·Mr
mKOH=(17,1%/100%)·116g
mKOH=0,171·116g
mKOH=19,8g

Odpowiedź: Po odparowaniu roztworu do sucha pozostanie nam 19,8g KOH.

Do góry


8.32*

Ile gramów Na2S znajduje się w 0,5dm3 roztworu 8% o gęstości 1,09g/cm3?

Dane:
Vr=0,5dm3=500cm3
dr=1,09g/cm3
cp=8%


Rozwiązanie:

Do obliczenia masy substancji brakuje nam masy roztworu (mr), którą wyliczamy z przekształconego wzoru na objętość:

Vr=mr/dr
mr=Vr·dr
mr=500cm3·1,09g/cm3
mr=545g

Dane podstawiamy do przekształconego wzoru, aby obliczyć masę substancji:

cp=(mNa2S/m)·100%
mNa2S=(cp/100%)·mr
mNa2S=(8%/100%)·545
mNa2S=0,08·545g
mNa2S=43,6g

Odpowiedź: W tym roztworze znajduje sie 43,6g Na2S.

Do góry


8.33*

Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%?

Dane:
mr=400g
cp=20%

Rozwiązanie:

Do obliczenia masy wody musimy znać masę substancji (ms), o której wiemy że stanowi 20% masy roztworu:

ms=20%·400g
ms=20/100·400g
ms=80g

Kiedy wiemy już jaka jest masa substancji, pozostaje nam tylko odjąć masę substancji od masy roztworu:

mr=ms+mH2O
mH2O=mr-ms
mH2O=400g-80g
mH2O=320g

Odpowiedź: Ten roztwór soli zawiera 320g wody.

Do góry