Rozwiazania zadan ze zbioru K. Pazdry

Prezentujemy rozwiazania niektórych zadan ze „Zbioru zadan z chemii dla szkól srednich” Krzysztofa M. Pazdry. © Copyright by Krzysztof Pazdro, Warszawa 2003

Spis rozdzialów:

 1. Podstawowe pojecia chemiczne
 2. Licznosc materii
 3. Stechiometria wzorów chemicznych
 4. Stechiometria równan chemicznych
 5. Stechiometria mieszanin
 6. Budowa atomów i klasyfikacja pierwiastków
 7. Wiazania chemiczne
 8. Roztwory
 9. Chemia roztworów wodnych
 10. Reakcje redoks
 11. Elektrochemia
 12. Systematyka zwiazków organicznych
 13. Pierwiastki grup glównych ukladu okresowego
 14. Pierwiastki grup pobocznych ukladu okresowego
 15. Weglowodory
 16. Jednofunkcyjne pochodne weglowodorów
 17. Wielofunkcyjne pochodne weglowodorów